Kanunlara Göre Psikoteknik

Beylikdüzü Psikoteknik > Kanunlara Göre Psikoteknik

Psikoteknik Belgesi Mevzuatı

Psikoteknik Belgesi Ya da Raporunun Karayolları Trafik Kanunundaki Yeri.

Psikoteknik Değerlendirme Raporu ve Psikiyatri Uzmanının Muayenesi

Psikoteknik değerlendirme raporu ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanlar Psikoteknik değerlendirmeden olumlu raporu alırlar. Buna göre belgeleri geçici olarak geri alınmış ise ceza sürelerinin bitiminde belgelerini geri alabilirler.madde 48* madde 51* madde 118*

Alkollü olarak araç kullanması nedeniyle son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri ikinci defa geri alınan sürücüler, psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.Kaynak Kara Yolları Trafik Kanunu madde 48

Sağlık Bakanlığınca, usul ve esasları İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine, üç veya üçten fazla geri alınan sürücüler ise psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.Kaynak Kara Yolları Trafik Kanunu madde 48

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlâl suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı beş defa ihlâl ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile geri alınır. Süresi sonunda psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.Kaynak Kara Yolları Trafik Kanunu madde 51

Aynı yıl içinde ikinci defa 100 puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.Kaynak Kara Yolları Trafik Kanunu madde 118

Kimlerin Psikoteknik Testinden Geçmesi gerekir.

Psikoteknik Belgesi Zorunluluğunun Kaynağı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği 33. Maddesinın E Bendinde Tanımlandığı Gibi

Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları şarttır.

Kara Yolu Taşıma yönetmeliği kapsamında araç kullanan tüm şoferlerden psikoteknik raporu istenir.

Bu çok geniş bir tanım olduğu için hemen hemen tüm ticari taşıt kullananlar Psikoteknik değerlendirme raporu almak zorundadır.

Ruhsal ve bedensel koordinasyonun, kara yollarında gelişecek durumlara yeterli düzeyde kavrama ve tepki verebilme kabiliyetlerinin, stres altında doğru karar alabilme özeliklerinin gelişmiş psikoteknik cihazları ile ölçülüp standartlar içinde olup olmadığı tespit edilir. Fiziksel ve zihinsel durumumuzun kara yollarında sürücülük için yeterli olduğu tespit edilirse olumlu bir psikoteknik değerlendirme raporuna sahip olabiliriz.