Src Belgesi Çesitleri

Beylikdüzü Psikoteknik > Src Belgesi Çesitleri

Src Belgesi Nedir?

Src, ticari araç kullanıcılarının alması gereken bir belge türüdür.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren sürücülerin yani eşya, kargo ve yolcu taşımacılığı işini ücret mukabilinde icra edenlerin mesleki yeterlilik eğitimi almaları gerekmektedir. Taşımacılık işini ticari anlamda yapmak isteyen sürücüler yönetmelik hükümleri gereğince bir takım eğitimden geçmeleri ve eğitimin neticesinde yeterliliğini ispatlamak için sınav aşamasını tamamlaması gerekir.

Buna göre; mesleki yeterlilik eğitimi beş ayrı kategoride değerlendirilmektedir.

Sırasıyla:

  • Src 1 Belgesi uluslar arası yolcu taşımacılığı,
  • Src 2 Belgesi yurtiçi yolcu taşımacılığı,
  • Src 3 Belgesi uluslar arası eşya ve kargo taşımacılığı,
  • Src 4 Belgesi yurtiçi eşya ve kargo taşımacılığı,
  • Src 5 Belgesi tehlikeli madde taşımacılığı şeklinde sıralanırlar.

Src 1 Belgesi: Ticari taşımacılığı ülke sınırları dışında gerçekleştirmek için alınacak bir belge türüdür. Bu belge türünün eğitim süresi toplam 40 saat olarak gerçekleştirilir.

Src 2 Belgesi: Yolcu taşımacılık işi yapacak olan ve bu taşımacılığı ülke sınırları içinde icra edecek olan sürücüler alır. Bu belge türünün eğitim süresi toplam 36 saat olarak gerçekleştirilir.

Src 3 Belgesi: Eşya ve kargo taşımacılık işini ülke sınırları dışında gerçekleştirmek için alınacak bir belge türüdür. Bu belge türünün eğitim süresi toplam 41 saat olarak gerçekleştirilir.

Src 4 Belgesi: Ticari olarak eşya ve kargo taşımacılık işi yapacak olan ve bu taşımacılığı ülke sınırları içinde yapacak olan sürücüler alır. Bu belge türünün eğitim süresi toplam 36 saat olarak gerçekleştirilir.

Src 5 Belgesi: Bir Avrupa antlaşması olan Adr sözleşmesine göre karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığı yapacak olan sürücülerin alması gereken bir belge türü olup, kendi arasında temel eğitim, sınıf 1 patlayıcı, sınıf 7 radyoaktif madde ve tanker taşımacılığı olarak ayrılır.